Her er de flotte ord der blev sat på vores arbejde i brancheanalysen 2017

Benchmark vurdering

Yde & Co ApS’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 91% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

Kommunikation

Undersøgelsen viser, at Yde & Co ApS’s Kommunikation & Rapportering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Leverandøren er bedre end andre til at kommunikere effektivt på en professionel og tillidsvækkende måde.

Metode & Analyse

Undersøgelsen viser, at Yde & Co ApS’s Metode & Analyse ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Leverandøren har lettere end andre ved at analysere og nå ind til kernen i komplekse problemstillinger og spørgsmål. Resultatet indikerer endvidere, at leverandøren er bedre til at planlægge, arbejde systematisk og velorganiseret.

Fokus & Resultat

Undersøgelsen viser, at Yde & Co ApS’s Fokus & Resultater ligger markant over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 92% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren er meget bedre end andre til at løse opgaver, levere produkter og serviceydelser af høj kvalitet.
Innovation & Værdi

Undersøgelsen viser, at Yde & Co ApS’s Innovation & Værdi ligger markant over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 92% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren er meget kreativ og nytænkende i problem- og opgaveløsningen. Resultatet indikerer endvidere, at leverandørens løsninger i langt højere grad end andres forbedrer organisationens indtjening og effektivitet.

Etik & Samarbejde

Undersøgelsen viser, at Yde & Co ApS’s Etik & Samarbejde ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren opbygger en positiv, åben og effektiv samarbejdsrelation baseret på høj etik og klare værdier.

Partnerskabs potentiale

Undersøgelsen viser, at Yde & Co ApS’s Partnerskabs potentiale er over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 88% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Markedet opfatter dermed leverandøren som en mere attraktiv samarbejdspartner end andre leverandører.