Når sandheden skal frem, er guldet nok ikke helt så glemt. Over 60% af alle arbejdsgivere, har ansat medarbejdere, som søgte uopfordret. Her glimter det.

Når de uopfordrede ansøgninger kommer og forstyrrer din i forvejen travle arbejdsdag, er de mange gange mere irriterende end velkomne – timingen er dårlig, du har ikke brug for den type medarbejder lige nu.

Inden du negligerer, afviser eller rutinearkiverer vedkommende, så tænk lige på hvordan situationen ser ud fra ansøgerens side:

Din virksomhed er blevet udvalgt af en person med et sæt kompetencer, I kan bruge. Måske ikke lige nu, men en dag i nær eller fjernere fremtid. I er udvalgt, fordi vedkommende har undersøgt, hvad I står for som virksomhed og som arbejdsplads, og fordi han eller hun mener at kunne trives med udfordringerne og øge sine kompetencer netop hos jer.

Sagt med andre ord. I har et sjældent godt image hos vedkommende. Selv om I ikke kan tilbyde et job her og nu, kan I i hvert fald hjælpe ham eller hende til fortsat at være en god ambassadør for jer.

Det mindste du kan gøre for ansøgeren – og for jeres eget image – er at skrive og takke for interessen og forklare så præcist som muligt, hvordan udsigterne for et samarbejde ser ud lige nu. Det er her-og-nu løsningen, hvis du har travlt.

Hvis du har mindre travlt, kan det være en god ide at invitere vedkommende ind til en kop kaffe, så begge parter får følt hinanden lidt på tænderne. Men præmissen skal gøres klar for vedkommende: du har ikke et job klar lige nu. Du vil bare gerne vide mere om, hvem der spørger.

Måske skal du se på, hvordan I plejer at gøre fra ansøgningen kommer ind og til den dag, den måske bliver aktuel. Hvordan arkiveres ansøgningen? Og hvordan sikrer du dig, at ansøgningen findes frem igen den dag, du rent faktisk mangler den type medarbejder? Skal vedkommende have særskilt besked, eller skal han se jobopslaget på lige fod med alle andre? Og hvorfor?

I det hele taget er det måske en god ide at drøfte internt, hvordan uopfordrede behandles hos jer i dag, og hvordan de måske kan behandles mere hensigtsmæssigt fremover.