Personlighedstest

I et rekrutteringsforløb hos Yde & Co, kan personlighedstests være en del af ansættelsesforløbet. Vi bruger personlighedstests til at forstå hvordan kandidater vil passe ind i en specifik virksomhedskultur.

Hvad siger en personlighedstest ?
Personlighedstests kan bestemt ikke stå alene. Testen indgår i det helhedsbillede der tegnes af kandidaterne og er en vigtig del af en grundig proces. Derfor bruges tests altid i en større sammenhæng, hvori baggrund, erfaring, referencer og meget andet indgår.

Solid teori bag personlighedstesten

e-interpersonal har sit teoretiske afsæt i evolutionspsykologien, og den er justeret i forhold til nye teorier om grundlæggende menneskelige drivkræfter. e-interpersonal har altså en validitet og dybde, der tilfredsstiller både eksperter og specialister.

e-interpersonal bygger oven på DISC

e-interpersonal har en styrkebaseret tilgang, og er derfor mere imødekommende i sin stil end DISC personlighedstesten. Brugen af farver og styrker gør den nem at huske, og den belyser 8 karaktertræk frem for kun 4, hvilket giver mange flere nuancer og større dybde. Personlighedstesten giver forståelse for personernes styrker og udviklingsområder.

macbook background