Kære rekrutteringsfirma / headhunter og alle virksomheder der udliciterer den vigtige opgave, at finde den kommende stjernemedarbejder.

Når nu du som virksomhed beslutter at udlicitere den vigtige opgave, at finde din næste stjerne medarbejder, via en rekrutterings partner og i øvrigt betaler en klækkelig sum for denne tjeneste, må du med god ret kunne forvente, at opgaven udføres med virksomhedens bedste for øje. Det inkluderer vel også, at alle kandidater behandles med empati og respekt og at ansøgninger udsættes for en detaljeret granskning og ikke blot et overfladisk blik?

Som kandidat møder man irritable og uinteresserede headhuntere, når man formaster sig til at stille relevante og uddybende spørgsmål til en stillingsannonce. Man møder headhuntere som forlanger at kandidatens CV max. må fylde 2 sider, med begrundelsen at headhunteren “da virkelig ikke har tid til at læse et 6 sider langt CV”! Men er det ikke netop den opgave headhunteren er betalt for at udføre? Og hvordan skal du som jobsøger kunne opridse 30 års kompetencer på bare 2 sider og stadig fremstå seriøs?

Så kommer kandidaten til den forjættede jobsamtale og på det tidspunkt har kandidaten (sandsynligvis) brugt 6-8 timer på at researche om virksomheden, skrive ansøgning og forberede uddybende spørgsmål og er ofte spændt og opsat – men så møder kandidaten en uforberedt headhunter med ingen eller meget lidt kendskab til kandidatens baggrund. Det kan ikke undgås, at disse oplevelser får en afsmittende effekt på kandidatens syn på virksomheden. Virksomheden har jo trods alt valgt deres partner.

Men der er gudskelov også positive oplevelser og det er denne oplevelse jeg nu vil dele og jeg håber så, at virksomhederne stiller større krav til deres rekrutteringspartner og at headhunterne vil lade sig inspirere:

Jeg søgte en Lederstilling via Yde & Co.

  1. Modtog omgående bekræftelse på at ansøgningen var modtaget
  2. Få dage senere modtog jeg opringning (screening) af en velforberedt headhunter som stillede relevante uddybende spørgsmål og hvor jeg ligeledes fik mulighed for at stille spørgsmål. Herudover gav headhunteren konstruktiv kritik til min ansøgning. Ansættelses forløbet blev nøje gennemgået for mig.
  3. Blev indkaldt til første samtale – modtog samtidig personlighedstest som skulle danne grundlag for samtalen
  4. Blev igen mødt af en velforberedt headhunter som beskrev stillingen og virksomheden og de kommende nærmeste kollegaer. Min test blev nøje gennemgået og der foregik en god, åben og interesseret dialog. Forløbet blev igen gennemgået med forventede datoer for de enkelte steps
  5. Blev indkaldt til samtale hos virksomheden (fik flere valgmuligheder for dato og tid). Modtog af headhunteren grundig vejledning i parkerings muligheder, hvem der ville deltage i denne 2. samtale mv
  6. Dagen efter samtalen modtog jeg opringning fra headhunteren som blot ønskede at høre om mine oplevelser til samtalen (inden han havde talt med virksomheden) og hvor jeg igen fik mulighed for at stille spørgsmål

I skrivende stund kender jeg ikke det videre forløb og det er heller ikke så vigtigt og heller ikke om jeg får stillingen eller ej, men jeg ved, at stillingen blev søgt af ca. 100 kandidater, at Yde & Co. har screenet rigtig mange kandidater, at 10 kandidater blev nøje udvalgt, hvorefter vi er 5 kandidater i slutforløbet og jeg håber, at samtlige kandidater har fornemmelsen af, at det er mindst lige så vigtigt, at kandidaten finder der rigtige job, som at virksomheden får den rigtige medarbejder.

Tak til Jens Yde for god behandling. Du har min varmeste anbefaling. Og tak til virksomheden, som har søgt en partner, der behandler alle os, der viser interesse for virksomheden, med respekt og anstændighed.

Til alle virksomheder: Vælg jeres rekrutterings partner med omhu. Jeres valg af partner siger rigtig meget om jeres virksomhed og verden er lille…..

Til alle headhuntere: Kandidaten er jeres produkt. Det er kandidaten i sælger og kandidaten i lever af. Kandidaten kan oven i købet senere blive en loyal kunde.

Til alle jobsøgere: Fortvivl ikke! Der er gode oplevelser og der er mindre gode. Tag det som en oplevelse, og husk så, at når du selv sidder i den stol, hvor du skal vælge rekrutterings partner, så vær kritisk!

OBS! Denne artikel er lagt op efter valget af kandidaten er truffet, så ingen kan beskylde mig for at ville påvirke hverken virksomheden eller headhunteren.

Kilde: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6350439999313375232/