Er det lønnen, kollegerne, cheferne, udfordringerne eller mangel på samme?

Det kan man gætte meget på, men man kan også hente nogle kendsgerninger fra en undersøgelse, Deloitte har foretaget. Her spurgte man 2086 danskere, hvorfor de skiftede til det job, de har i dag.

Omkring 25% svarede enten, at de var arbejdsløse eller nyuddannede og manglede et job. Det er jo fair nok og dejligt, at de kom i gang.

Men når man så er i gang, når man ikke er arbejdsløs eller nyuddannet, og måske sidder i et – mange gange – velbetalt job, hvad får dem til at søge nye græsgange.

Her sagde knapt 350 af de adspurgte, at de ville have flere udfordringer, at de manglede en spændende arbejdsdag. Yderligere omkring 150 udtrykte sig ikke lige så præcist, men var bare trætte af deres gamle arbejde.

Men vi skal helt ned på 3% eller ca. 60 af de adspurgte for at finde dem, der ville have en højere løn og 2%, som ønskede sig en anden og forhåbentlig bedre chef.

Den altoverskyggende årsag til at skifte job er altså at få en eller anden grad af selvrealisering. Eller som HR-chef Heidi Persson hos Deloitte udtrykker det:

”Tallene viser tydeligt, at danskerne går op i jobindhold og -vilkår frem for løn og karriere. At gå på arbejde handler ikke bare om at slæbe en pose penge hjem hver måned, men snarere at yde et meningsfyldt bidrag, bruge sine kompetencer og udvikle sig sammen med andre mennesker”.