En ny ansættelse har omkostninger for alle virksomheder, men det mærkes nok mest hos små til mellemstore firmaer. Her arbejder man ofte i små teams med ingen eller små funktions-overlapninger.

Til daglig supplerer man hinanden godt med hver sine specialer og kompetencer, men netop fordi man har hvert sit speciale, er det svært at træde ind og aflaste hinanden. Det kan give problemer, når der skal ydes en ekstra indsats.

Selv om hovedparten af udvælgelsesarbejdet af en ny medarbejder ligger på chefniveau, skal teamet tage stilling til en række CV’er og ansøgninger, deltage i flere interviews, og efter ansættelsen medvirke til introduktion og oplæring. Alt sammen, mens de skal klare deres i forvejen (for) høje arbejdspres.

Man regner med, at det i gennemsnit tager 2-3 måneder at udvælge en ny medarbejder på funktionærniveau. Yderligere skal der bruges samme tid på intro og oplæring.

Som du kan se, har selv en vellykket ansættelse sine omkostninger.

Forestil dig så omkostningernes størrelse, hvis ansættelsen er et fejlskud.

Fejltagelsen kan i sig selv vise sig ret hurtigt – i løbet af en måned eller to, men der går typisk længere tid, inden man erkender fejlen og gør noget ved det. Ofte efter prøvetiden er overstået, og opsigelsesvarslet er forlænget.

Nu kommer endnu en proces med ansøgninger, CV’er, interviews, måske endnu mere tidskrævende denne gang, for nu skal det altså være den rigtige, man vælger. Igen involverer processen de i forvejen overbelastede medarbejdere i samme eller måske højere grad end første gang.

Indtil nu har vi udelukkende talt om omkostninger i form af ekstra arbejde og spildtid i form af oplæring af den forkerte. Vi har talt om tid. Men tid er som bekendt penge. Læg dertil hele lønpakken til den uheldige, som fik jobbet i første omgang.

Større rekrutteringsvirksomheder end Yde & Co har regnet på, hvad en fejlansættelse koster, og nogle når op omkring den halve million.

Men hvis du er interesseret, så prøv at regne på, hvad f.eks. 10% nedsat produktion i en af dine afdelinger vil koste gennem 6 måneder. Læg dertil 3-4 måneders løn til den forkert ansatte. Det bliver sikkert mere, end man umiddelbart tror.

Det, du ikke kan tage med i regnestykket, er de frustrationer, skuffelser og negative attituder, en fejlansættelse også kan medføre. De mærkes naturligvis, og de koster også. Selv om det er umuligt at sætte beløb på, kan netop en negativ eller let opgivende stemning være en af de allerstørste omkostninger i en ellers velfungerende afdeling.