I løbet af de sidste år har vi set flere trends udvikle sig. De lover godt for de kandidater, der ønsker at fremme karrieren ved at skifte job.

Her er 5 tendenser:

Mere fryns. Et stort internationalt konsulenthus forventer lønstigninger i 2016 at ligge omkring 2,9%. Så hvis du regner med at blive i dit nuværende job, er mulighederne rent statistisk for lønstigning temmelig begrænset.

Specielt i ”flaskehalsbrancher” er virksomheder generelt sultne efter kvalificeret arbejdskraft. Derfor er virksomhederne også åbne for at give frynsegoder og andre fordele ved ansættelser. Som jobsøgende vil det derfor være naturligt at bruge den mulighed også, ved siden af lønnen, naturligvis.. Der kan være økonomiske fordele som basis kompensation, en sign-on bonus og relocation godtgørelse, men også fryns som ekstra feriedage flextid, forlænget barsel.

Tidligere ansatte vender tilbage. Interessen for at komme tilbage til en virksomhed, man tidligere har arbejdet for er stigende.

En meningsmåling udført af den globale jobportal Monster viste at mere end halvdelen af de udspurgte ville overveje at vende tilbage til en tidligere arbejdsplads. 28% fortalte, at de allerede havde gjort det. Fordelene for arbejdsgiveren er indlysende: Tidligere ansatte kender kultur og infrastruktur og kan hurtigere sluses ind.

Vi skal regne med at se flere virksomheder afholde ”alumni arrangementer, både virtuelt og i virkeligheden alene for at netværke og genetablere kontakten, og ikke mindst at bygge et lager af værdifulde mulige kandidater, der måske kan komme ”hjem”.

Sociale netværk. Tidligere havde virksomheder i første omgang kun adgang til cv’er og ansøgninger for at få en fornemmelse af kandidaternes kvalifikationer. Nu har internet og sociale medier gjort det nemmere at kontakte og finde potentielle kandidater – især dem der ikke er aktivt jobsøgende. Nu undersøger recruiters onlineprofiler på f.eks LinkedIn og Facebook, som yderligere grundlag for at vurdere en kandidat. Eller måske ligefrem som første mulighed for Udvælgelse.

CV’er og ansøgninger stadig er en del af processen, men uanset om du er aktivt jobsøgende eller ej, vil en aktiv og opdateret profil på linkedIn eller Facebook gøre det lettere for rekrutteringsfolk at finde dig og tilbyde dig attraktive muligheder, som du måske ikke selv kendte til. Vær tilgængelig og vær lydhør overfor henvendelser, også selv om du måske ikke er interesseret på det tidspunkt.

Henvisningsprogrammer. Det er det med at belønne et godt tip om en ny medarbejder. Det kan være virksomhedens egne ansatte, der tipper. Det kan også være tidligere ansatte eller virksomhedens venner, ambassadører, leverandører. I takt med at konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft skærpes, tror jeg, at stadig flere virksomheder vil systematisere og satse på henvisningsprogrammer, som en vigtig kilde til at skaffe gode ansøgere.

Flexibilitet. Tidligere har opfattelsen af arbejdstid og –sted været temmelig fast. Og kandidater var usikre på, hvordan man skulle spørge om en mere fleksibel ordning. Nu bliver stadig mere almindeligt at virksomheder tilbyder fleksible arbejdsforhold som en del af ansættelseskontrakten, uden du skal spørge. Det er en følge af et arbejdsmarked i udvikling, og vi skal nok se mere af den slags.